GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Trường An 1 - Hoài Thanh - Hoài Nhơn - Bình Định

Email:  c1hoaithanh2hn.binhdinh@moet.edu.vn

Điện thoại: 02563.868.669

 

 

Ban giám hiệu Trường tiểu học số 2 Hoài Thanh