LỊCH CÔNG TÁC ĐẾN HẾT THÁNG 7                    - Ngày 11/7/2020: Các tổ báo cáo tổng hợp về Chuyên môn            - Ngày 12/7/2020:  Các lớp vào học bạ tại Văn phòng          - ...