Danh mục sách giáo khoa lớp 2

PHÒNG GD & ĐT HOÀI NHƠN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI THANH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 SỬ DỤNG

NĂM HỌC 2021 – 2022

           

            Căn cứ Quyết định số 2270/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong Cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2021 – 2022;

            Trường Tiểu học số 2 Hoài Thanh, thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng của trường từ năm học 2021 – 2022 như sau:

 

TT

Tên sách

Tên bộ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Ghi chú

1

Tiếng Việt 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

2

Toán 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

3

Đạo đức 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

4

Tự nhiên và Xã hội 2

Cánh Diều

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng Thanh Huyền.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

5

Giáo dục Thể chất 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

6

Âm nhạc 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

7

Mỹ Thuật 2

Cánh Diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

8

Hoạt động trải nghiệm 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

9

Tiếng Anh 2 (i-Learn Smart Start)

 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

10

Giáo
dục địa
phương Bình Định,
 lớp 2

 

Đào Đức Tuấn (Tổng chủ biên), Phan Thanh Liêm (Chủ biên), Trần Thị Thúy Diễm, Lê Mai Thị Mỹ Dung, Huỳnh Khánh Dũng, Phan Minh Hà, Man Đăng Mỹ, Nguyễn Tấn Tài, Đặng Thị Xuân Thủy, Đỗ Thành Trí, Võ Thị Kim Xuyến, Hồ Thị Phi Yến.

Sở GDĐT
Bình Định

 

 

                                                                                 Hoài Thanh, ngày 15 tháng 6 năm 2021

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                              Trương Văn Đông